OÎCOS és una enginyeria ambiental i consultoria estratègica enfocada a augmentar la competitivitat dels seus clients a través de la millora ambiental dels seus processos i productes

Amb ells vam treballar en el redisseny de la imatge corporativa i la creació del nou lloc web corporatiu.

www.oicos.cat

Comparteix el projecte!